Rola pszczół i innych zapylaczy w rolnictwie

5 Min Read

Pszczoły i inne zapylacze odgrywają kluczową rolę w rolnictwie, wpływając bezpośrednio na jakość i ilość plonów. Bez ich pracy wiele upraw, które są podstawą wyżywienia ludzkości, nie przynosiłoby tak obfitych i zdrowych zbiorów. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego zapylacze są tak ważne, jakie gatunki pełnią tę funkcję, jakie wyzwania stoją przed nimi oraz jakie działania można podjąć, aby chronić te niezwykle ważne organizmy.

Dlaczego zapylacze są ważne?

Zapylanie jest procesem przenoszenia pyłku z pręcików na słupek kwiatów, co prowadzi do zapłodnienia i wytworzenia owoców oraz nasion. Wiele roślin uprawnych jest zależnych od zapylania przez owady, co wpływa na ich plonowanie. Ocenia się, że około 75% globalnych upraw żywnościowych korzysta z zapylania przez zwierzęta, a ponad 35% produkcji roślinnej zależy od pracy zapylaczy. Bez nich produkcja owoców, warzyw, orzechów i wielu innych roślin byłaby znacznie niższa, co miałoby poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa żywnościowego i gospodarki rolnej.

Kluczowi zapylacze

 1. Pszczoły miodne (Apis mellifera)
  • Pszczoły miodne są najbardziej znanymi i najczęściej wykorzystywanymi zapylaczami w rolnictwie. Hodowane przez pszczelarzy, dostarczają nie tylko zapylania, ale również miodu, wosku i innych produktów pszczelich.
 2. Pszczoły samotnice
  • Istnieje wiele gatunków pszczół samotnic, takich jak murarki (Osmia spp.) czy lepiarki (Andrena spp.), które są równie skutecznymi zapylaczami jak pszczoły miodne. Są one często bardziej efektywne w zapylaniu niektórych upraw, takich jak jabłonie czy truskawki.
 3. Trzmiele (Bombus spp.)
  • Trzmiele są doskonałymi zapylaczami, szczególnie w chłodniejszych klimatach i w uprawach szklarniowych. Mają zdolność do „buzz pollination” (wibracyjne zapylanie), co jest szczególnie skuteczne dla roślin takich jak pomidory.
 4. Motyle i ćmy
  • Te owady przyczyniają się do zapylania wielu roślin ozdobnych i niektórych upraw, choć nie są tak efektywne jak pszczoły.
 5. Muchówki (Syrphidae)
  • Muchówki, zwane również bzygami, są ważnymi zapylaczami wielu roślin uprawnych, w tym owoców i warzyw.

Wyzwania dla zapylaczy

 1. Utrata siedlisk
  • Rozwój urbanistyczny, rolnictwo intensywne i zmiany w użytkowaniu gruntów prowadzą do zaniku naturalnych siedlisk zapylaczy, co zmniejsza ich populacje.
 2. Pestycydy
  • Stosowanie pestycydów, zwłaszcza neonikotynoidów, ma negatywny wpływ na zdrowie pszczół i innych zapylaczy, powodując ich śmierć, dezorientację oraz obniżenie odporności na choroby.
 3. Choroby i pasożyty
  • Pszczoły miodne są narażone na różne choroby i pasożyty, takie jak warroza (Varroa destructor) czy nosemoza, które zagrażają całym koloniom.
 4. Zmiany klimatyczne
  • Zmieniające się wzorce pogodowe wpływają na dostępność pożywienia i siedlisk dla zapylaczy, a ekstremalne zjawiska pogodowe mogą bezpośrednio niszczyć ich populacje.
 5. Monokultury
  • Praktyka uprawiania dużych połaci jednego rodzaju rośliny zmniejsza różnorodność pokarmową dla zapylaczy i może prowadzić do niedoboru niezbędnych składników odżywczych.

Strategie ochrony zapylaczy

 1. Tworzenie i ochrona siedlisk
  • Zakładanie kwietnych łąk, ogrodów i pasów roślin miododajnych w krajobrazie rolniczym oraz ochrona naturalnych siedlisk przyczyniają się do wzrostu populacji zapylaczy.
 2. Ograniczenie stosowania pestycydów
  • Wprowadzenie zrównoważonych praktyk ochrony roślin, takich jak integrowana ochrona przed szkodnikami (IPM), zmniejsza negatywny wpływ chemikaliów na zapylacze.
 3. Wsparcie dla pszczelarzy
  • Programy wsparcia dla pszczelarzy, takie jak subsydia na zakup sprzętu czy środki do walki z chorobami, pomagają w utrzymaniu zdrowych populacji pszczół miodnych.
 4. Edukacja i świadomość
  • Edukowanie rolników, ogrodników i społeczeństwa na temat znaczenia zapylaczy oraz metod ich ochrony może przyczynić się do bardziej świadomych działań na rzecz ich ochrony.
 5. Badania i monitoring
  • Wspieranie badań nad zapylaczami oraz monitoring ich populacji pozwala na szybsze wykrywanie problemów i wdrażanie skutecznych środków zaradczych.

Podsumowanie

Zapylacze odgrywają kluczową rolę w rolnictwie, wpływając na jakość i ilość plonów, a tym samym na bezpieczeństwo żywnościowe. Jednakże, są one narażone na liczne zagrożenia, które mogą znacząco obniżyć ich populacje i efektywność. Dlatego ważne jest, aby podejmować działania mające na celu ochronę i wsparcie tych niezwykle ważnych organizmów. Poprzez tworzenie przyjaznych dla zapylaczy siedlisk, ograniczenie stosowania szkodliwych pestycydów, wsparcie pszczelarzy oraz edukację społeczeństwa, możemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa i zachowania zdrowych populacji zapylaczy.

Share This Article